Gmina Hyżne
   Strona głównaBIPBudżet 2012Organizacje pozarządowe i inneDo pobraniaKontakt
Poniedziałek, Marzec 27, 2017   
Nawigacja
Aktualności
Odbyło się
Położenie
Historia i zabytki
Sport i rekreacja
Kultura
Polityka jakości - ISO
Karty usług
Gospodarka
Fundusze Europejskie
Oświata
Opieka zdrowotna
Agroturystyka
OSP
Turystyka
Samorząd
Do pobrania
Kontakt
Program Rozwoju Bibliotek
Linki
Galeria
Szukaj
Archiwum
Mapa serwisu
Gmina Fair Play 2011
Odbiór odpadów komunalnych
Współpraca Hyżne - Ajak
Szkolenia zawodowe
Przedszkola
Zlota setka gmin
Fundusze europejskie
Wyróżnienie
KARR
Zaproszenie
Zaprszenie
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Hyżne

Działając w oparciu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651/

podaje do publicznej wiadomości wykaz

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Hyżne, przeznaczonych do dzierżawy na okres trzech lat.

Pełna treść informacji

Ogłoszenie GZEAS w Hyżnem
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem zaprasza do składania ofert na przewóz 75 uczniów z Punktów Przedszkolnych z terenu Gminy Hyżne na spektakl do Rzeszowa organizowany w ramach Projektu POKL „Od przedszkola do lepszego jutra".

Pełna treść ogłoszenia
Formularz ofertowy wykonawcy
Ogłoszenie GZEAS
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Hyżnem zaprasza do składania ofert na przewóz 75 uczniów oraz 6 opiekunów z 5 szkół z terenu Gminy Hyżne na wycieczkę do Chmielnika organizowaną w ramach Projektu POKL „Przyjazna szkoła".

Pełna treść ogłoszenia
Formularz ofertowy wykonawcy
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2012 roku dla mieszkańców Gminy Hyżne.
Na podstawie art. 13, w związku art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/80/ll Rady Gminy Hyżne z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Wójt Gminy Hyżne
ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu:
•    „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym",
•    „ Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" ,


W/w zadania mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust.l pkt.4, 32 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).
I. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełna treść ogłoszenia
Zarządzenie 122/12  Wójta Gminy Hyżne
Regulamin Komisji Konkursowej
Obwoźna zbiórka elektroodpadów i baterii

W związku z zapisami „Regulaminu utrzymania porządku  i czystości w gminie” proponujemy Państwu udział w  obwoźnej zbiórce elektroodpadów i baterii.

Zbiórka  będzie  prowadzona wg. następującego harmonogramu:

Punkt

Lokalizacja punktu

termin

godziny postoju

1

Szklary – na parkingu koło budynku „Stara Szkoła”

7.05.2012r.  (poniedziałek)

 8:00  do  12:00   

2

Dylągówka – koło sklepu na „krzyżówce”

7.05.2012r.  (poniedziałek)

 8:00  do  12:00  

3

Grzegorzówka, Wólka Hyżneńska – parking przy  kościele

8.05.2012r.  (wtorek)

8:00  do  12:00  

4

Hyżne - Baza Kółka Rolniczego

8.05.2012r.  (wtorek)

 8:00  do  12:00  


Elektroodpady i baterie będą przyjmowane  bezpłatnie.

sprzęt AGD wielkogabarytowy (chłodziarki, zamrażarki, lodówki, pralki itp.),

sprzęt AGD małogabarytowy (odkurzacze, żelazka, tostery, zegary, itp.),

sprzęt komputerowy (komputery, drukarki, ksera, laptopy, myszy, klawiatury),

sprzęt RTV, narzędzia (monitory, telewizory, radia, telefony, zabawki elektroniczne),

elektronarzędzia (wiertarki, piły itp.), baterie i akumulatory

ZAPISY DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Hyżnem ogłasza zapisy dzieci 3-, 4- oraz 5-letnich do Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2012/2013.
Zapisy przeprowadza się od 23 kwietnia 2012 r. do 27 kwietnia 2012 r. (poniedziałek – piątek) w godzinach pracy szkoły w budynku dworku.
Karta zgłoszenia dziecka (PDF)

Prosimy Państwa również o wypełnienie następującej anonimowej ankiety i o złożenie jej przy zapisie dziecka:
Ankieta (PDF)

OBWOŹNA ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON i AKUMULATORÓW !!!
W związku z zapisami „Regulaminu utrzymania porządku  i czystości w gminie” proponujemy Państwu udział w  obwoźnej zbiórce zużytych  opon i akumulatorów.

Prosimy o przyniesienie do obwoźnego punktu zbiórki zużyte opony i akumulatory.
Zbiórka  będzie  prowadzona wg. następującego harmonogramu:

Punkt

Lokalizacja punktu

termin

godziny postoju

1

Szklary – na parkingu koło budynku „Stara Szkoła”

24.04.2012r.  (wtorek)

 15:30  do  18:00   

2

Dylągówka – koło sklepu na „krzyżówce”

25.04.2012r.  (środa)

 15:30  do  18:00  

3

Grzegorzówka, Wólka Hyżneńska – parking przy  kościele

26.04.2012r.  czwartek)

15:30  do  18:00  

4

Hyżne - Baza Kółka Rolniczego

27.04.2012r.  (piątek)

15:30  do  18:00   


Opony i akumulatory będą przyjmowane  bezpłatnie.

Zbiórka dotyczy opon o rozmiarach do 125 cm wysokości  i  45 cm  szerokości.

Wiosenna akcja szczepień lisów
   Działając na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu prowadzenia ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1509), uprzejmie informuję o planowanej w terminie 21-28 kwietnia 2012 r. wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

PODKARPACKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227)
BURMISTRZ MIASTA I GMINY KAŃCZUGA
zawiadamia
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
pn: "Przedłużenie (uzyskanie) koncesji Zalesie - Jodłówka - Skopów Nr 21/20U/p dla
przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin (ropy
naftowej i gazu ziemnego) wykonywanego metodą otworów wiertniczych o głębokości
większej niż 1000 m"

Pełna treść obwieszczenia

Medale "Za zasługi dla obronności kraju" dla rodziców z powiatu rzeszowskiego
       3 kwietnia 2012 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia  medali "Za Zasługi dla Obronności Kraju" przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej dla rodziców, którzy wychowali  co najmniej trójkę dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy.

W uroczystości udział wzięli Wicewojewoda Podkarpacki, Starosta Rzeszowski, Komendant WKU, wójtowie i burmistrzowie z poszczególnych gmin powiatu rzeszowskiego i odznaczeni rodzice. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia zostały nadane srebrne medale. Wójt Gminy Hyżne  Krystyna Wojtyło wręczyła kwiaty i symboliczne upominki rodzinom z Gminy Hyżne.
Strona 1 z 6 1 2 3 4 > >>
Zegar
Moja sprawa w Urzędzie
    Jak załatwić sprawę ?
BIP
Certyfikat
Mapa Gminy Hyżne
1509718 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion © 2003-2007 | Sublime by: PHP-Fusion Themes | mod by: webmaster