Gmina Hyżne

e-mail:
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2018-01-18 22:51:21

Rewitalizacja

Raport z badania ankietowego w ramach projektu opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017-2023