Gmina Hyżne

e-mail:
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2017-11-20 04:40:04

Rewitalizacja

Raport z badania ankietowego w ramach projektu opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017-2023