Przetargi


Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Brzezówka dz. o nr ewid 437/4


Termin składania ofert: 03.08.2017 r. godz. 10:50

Termin otwarcia ofert: 03.08.2017 r. godz. 11:00