Przetargi


Budowa oświetlenia przy drodze gminnej oraz drodze powiatowej w m. Wólka Hyżneńska


Ogłoszenie

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Projekt wykonawczy

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert: 08.09.2017r. godz. 10:50

Otwarcie ofert: 08.09.2017r. godz. 11:00