Przetargi


Budowa oświetlenia przy drodze pow. 1423R w Hyżnem w soł. Nieborów


Ogłoszenie

Projekt budowlany

Przedmiar robót

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Termin składania ofert: 11.09.2017r. godz. 10:50

Otwarcie ofert: 11.09.2017r. godz. 11:00