Przetargi


Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Hyżne poprzez budowę wodociągu w m. Szklary, oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne- etap VI A i B Część nr 1. (Zadanie nr 1) Budowa wodociągu w m. Szklary Część nr 2 (Zadanie nr 2). Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hyżne - etap VI A i B


Termin składania ofert: 2017-12-08, godz.: 10:50

Termin otwarcia ofert: 2017-12-08, godz.: 11:00