Przetargi


"Przebudowa drogi gminnej "Zadział" km 0+000 - 0+980, oraz w km 1+010 - 1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka oraz Przebudowa drogi gminnej Nr 108456R "Zaprzylasek" w km 0+148 - 0+310 oraz 0+340 - 1+290 wraz z remontem przepustów w miejscowości Dylągówka"


część nr 1

Przebudowa drogi gminnej "Zadział" km 0+000 - 0+980, oraz w km 1+010 - 1+370 wraz z remontem przepustów w miejscowości Grzegorzówka

część nr 2
Przebudowa drogi gminnej Nr 108456R "Zaprzylasek" w km 0+148 - 0+310 oraz 0+340 - 1+290 wraz  z remontem przepustów w miejscowości Dylągówka