Aktualności


Zawiadomienie


Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zawiadamia, że 2 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji, którego tematem będzie rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Hyżne.

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji

Karol Piękoś