Aktualności


Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Hyżne


XXIV sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 14 grudnia 2020 r. o godz. 16:00 zdalnie.

Sesja zwołana na wniosek Wójta Gminy Hyżne, na podstawie § 24 Uchwały Nr XLVI/319/18 Rady Gminy Hyżne z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Hyżne.

Program sesji:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem 2020 roku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Hyżne na 2019 rok.

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

                                                                                                                                                            Bogusław Kotarba

                                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Hyżne

                                                                                                                                                          (podpisano elektronicznie)