Aktualności


Przewodniczący Komisji ds. społeczno-gospodarczych zawiadamia, że 14 grudnia 2020 r. o godzinie 16:30 odbędzie się ZDALNIE posiedzenie Komisji poszerzonej o przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. skarg wniosków i petycji