Aktualności


Program ,, Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021


Program ,, Opieka wytchnieniowa ‘’ – edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem informuje o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa" edycja 2021 współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program skierowany jest do dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie). Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Hyżne.

Wymagane dokumenty:

  • w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
  • karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, uzupełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę, pielęgniarkę;
  • karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hyżnem do 28 grudnia 2020r. pod numerem telefonu 17 2295003.

Udzielenie takiej formy pomocy uzależnione będzie od pozytywnej oceny złożonego przez gminę wniosku na środki finansowe z Programu ,,Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021.

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zal.-nr-7-Karta-oceny-stanu-osoby-niepelnosprawnej-wg-zmodyfikowanej-skali-FIM-1607013026.docx

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/download/Zal.-nr-8-Karta-zgloszenie-do-Programu-Opieka-wytchnieniowa---edycja-2021-1607013026.docx

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021