Aktualności


Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Hyżne


ZAWIADOMIENIE

 XXV sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 30 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 zdalnie.

Program sesji:

1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany Uchwały Nr VI/53/19 Rady Gminy Hyżne z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia harmonogramu sesji Rady Gminy Hyżne na 2021 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Hyżne na 2020 rok.

5. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Hyżne na rok 2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hyżne na lata 2021-2033.

7. Informacje z działalności wójta w okresie między sesjami.

8. Sprawy różne.

 

      

 

Adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z sesji:

https://www.youtube.com/channel/UCAt-PnZDKi4tsXcp2xNoMPw

Adres strony internetowej, na której będzie udostępniony archiwalny zapis obrazu
i dźwięku:

https://www.hyzne.pl/14-bip/11475-sesje-rady-gminy.html#tresc

 

                                                                                                                                                        Jacek Baran

                                                                                                                                          Wiceprzewodniczący Rady Gminy Hyżne

                                                                                                                                              (podpisano elektronicznie)