Aktualności


ZDALNIE posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji


 

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zawiadamia, że 22 stycznia 2021 r.
o godzinie 9:00 odbędzie się ZDALNIE posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/53/19 Rady Gminy Hyżne z dnia
    26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hyżne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
  2. Rozpatrzenie petycji w sprawie planowanej zmiany obwodu Szkoły Podstawowej
    w Brzezówce.

 

                                                                                                                     Przewodniczący Komisji

                                                                                                                               Karol Piękoś