Obwieszczenia


Obwieszczenie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hyżne - okolice regionu Węgierki