Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów: łańcuckiego, przeworskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.