Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Strażaka w Wólce Hyżneńskiej


                                                     

Gmina Hyżne  zrealizowała  zadanie pn. Remont i wyposażenie zaplecza kuchennego w budynku Domu Strażaka w Wólce Hyżneńskiej.

Zrealizowane zadanie zwiększyło standard i jakość życia mieszkańców Wólki Hyżneńskiej. Poprawa standardu pomieszczenia w obiekcie publicznym  przyczyniła się  do  wzrostu integracji  mieszkańców, gdyż w realizację zadania inwestycyjnego zaangażowała się społeczność lokalna wsi.

Środki na ten cel Gmina  Hyżne otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020  w wyniku pozytywnej oceny wniosku o złożonego w roku 2017.

Całkowity koszt zadania: 20 500,00  zł, natomiast kwota dofinansowania to: 10 000,00 zł.