Zawiadomienie


XXXVI sesja Rady Gminy Hyżne odbędzie się 29 grudnia 2017 r. o godz. 9:00 w sali obrad Urzędu Gminy Hyżne.

Program sesji:

 1. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXV/17 z sesji Rady Gminy Hyżne odbytej 29 października 2017 r.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Hyżne na 2018 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej dopłaty do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale dotyczącej ustalenia stawek jednostkowej dotacji przedmiotowej do 1 m2 sprzątania miejsc publicznych w 2017 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hyżne na lata 2017-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Hyżne instrumentem płatniczym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/86/l 1 Rady Gminy Hyżne z 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/235/17 Rady Gminy Hyżne z 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hyżne, w ośmioletnie szkoły podstawowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brzezówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzezówce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie twierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego wHyżnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie twierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wólce Hyżneńskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wólce Hyżneńskiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie twierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szklarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szklarach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso­wej Gminy Hyżne na lata 2017-2027.
 20. Sprawy różne.
 • Zawiadomienie

  załączył: Tomasz Staszczak, Administrator dnia 2017-12-20 13:11