Zapraszamy po odbiór kart Rodzina 3+ na 2018 rok


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hyżnem zaprasza rodziny wielodzietne po odbiór kart Rodzina 3+ na rok 2018. Karty wydawane są w siedzibie Ośrodka codziennie w godz. od 7.30 do 15.30.  Wszelkie informacje dotyczące korzystania z kart znajdują się na stronie internetowej rodzina3plus.pl