Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR"


Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych "GOSIR" w Hyżnem informuje, że wyniki badań wody pobranej w dniu 26.02.2018 r. z wodociągu w Dylągówce (otrzymane w dniu 28.02.2018 r.) są prawidłowe i odpowiadają warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. a tym samym woda jest zdatna do spożycia i celów sanitarnych.