Nowoczesny sprzęt do udzielania pierwszej pomocy dla OSP


W dniu 13 marca 2018 r. w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach tej umowy Gmina Hyżne zakupiła dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych specjalistyczne wyposażenie m.in. defibrylatory, zestawy torb ratowniczych PSP, deski ortopedyczne, szyny Kramera, wielofunkcyjne urządzenia ratownicze, akumulatorowy rozpieracz kolumnowy, które służyć będą ratowaniu życia i zdrowia ludzi poszkodowanych bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa czy wypadków drogowych.

Przekazanie zakupionego sprzętu odbyło się w dniu 22 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy Hyżne dla następujących jednostek  OSP z: Hyżnego, Dylągówki, Grzegorzówki, Szklar i Brzezówki.

Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości wynosi 75 900 zł.