Rekrutacja dzieci do Żłobka "Słoneczko" w Brzezówce


Dyrektor Żłobka informuje,  że trwa rekrutacja dzieci do Żłobka „Słoneczko” w Brzezówce na rok szkolny 2018/19.

Do Żłobka „Słoneczko” przyjmowane są dzieci mające ukończony 1 rok życia do lat trzech.

Pierwszeństwo przyjęcia do Żłobka posiadają dzieci zamieszkałe wraz ze swoimi rodzicami (opiekunami prawnymi) na terenie Gminy Hyżne.

Rekrutacja do żłobka prowadzona jest w formach:

- Podstawowa w miesiącu czerwcu ,

- Uzupełniająca, w trakcie całego roku, jeśli są wolne miejsca.

Wnioski dostępne są w siedzibie Żłobka i na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wnioski prosimy składać do końca czerwca 2018 roku w siedzibie Żłobka w godzinach pracy żłobka.

O przyjęciu dziecka do żłobka rodzice zostaną poinformowani telefonicznie w miesiącu lipcu.

Szczegółowe informacje tutaj.