Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na II półrocze 2018r.