SIEĆ BEZ TAJEMNIC - bezpłatne szkolenia komputerowe


 

Szanowni Państwo

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia komputerowe!

Zapisy już trwają!!!


Gmina Hyżne informuje, że realizuje mikroprojekt pn.: „Sieć bez tajemnic” w ramach projektu "W sieci bez barier", finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III oś priorytetowa Cyfrowe Kompetencje Społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania mikroprojektu wynosi 147 746,00 zł.

Projekt skierowany jest dla mieszkańców Gminy Hyżne w wieku 25 lat i więcej, w tym 180 kobiet oraz 84 mężczyzn z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

 

W ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia komputerowe w następujących modułach tematycznych:

1) „Rodzic w Internecie”

2) „Działam w sieciach społecznościowych”

3) „Kultura w sieci”

Uczestnicy w trakcie szkoleń mają zapewniony poczęstunek. Ponadto otrzymają również materiały szkoleniowe. Przewidzianych jest 8 spotkań po 4 godziny dydaktyczne dla 22 grup 12 osobowych.

 

Szkolenia będą odbywały się w 3 lokalizacjach, przystosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, tj.:

1) Szkoła Podstawowa w Grzegorzówce

2) Szkoła Podstawowa w Szklarach

3) Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem

 

W ramach działania zakupiony zostanie sprzęt komputerowy w ilości 20 sztuk komputerów przenośnych.

 

UWAGA!!!

Zakupiony sprzęt, zostanie przekazany Szkole Podstawowej w Grzegorzówce oraz Szkole Podstawowej w Szklarach i po zakończeniu projektu będzie wykorzystany do celów edukacyjnych.


 

Trwa nabór uczestników !!!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielą:

  • Koordynator projektu - Kinga Osypka, tel. 17 23 045 76
  • Koordynator projektu - Magdalena Rybka, tel. 17 23 045 63
  • Kontakt e-mail: szkolenia@hyzne.pl
  • www.wsiecibezbarier.pl

 

Formularze zgłoszeniowe są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Hyżne, a w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne 103, pok.
nr 6 i nr 19.

Wypełnione i podpisane dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Hyżne, lub w pok. nr 6 i nr 19.