Informacja Wójta w sprawie dofinansowań osuwisk


W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od Starosty Rzeszowskiego o możliwości udzielenia pomocy finansowej w usuwaniu skutków tegorocznej powodzi oraz odbudowie zniszczonych obiektów infrastruktury powstałych na skutek powodzi, jaka miała miejsce w miesiącu czerwcu na terenie naszej gminy.

W związku z powyższym można zgłaszać wszystkie szkody powstałe na skutek ruchów osuwiskowych ziemi spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Informację na temat powstałych osuwisk należy zgłaszać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: inwestycje3@hyzne.pl

W zgłoszeniu szkody należy podać:

  • imię i nazwisko oraz adres osoby poszkodowanej,
  • nr ewid. działki bądź budynku w rejonie, którego doszło do zdarzenia,
  • zakres powstałych szkód,
  • wartość strat
  • dokumentację fotograficzną.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 20.07.2020 r. (tj. poniedziałek) do godz. 12.00