Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej