Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. społeczno-gospodarczych


Przewodniczący Komisji ds. społeczno-gospodarczych zawiadamia, że 30 lipca 2020 r. o godzinie 18:00 odbędzie się posiedzenie Komisji z następującym porządkiem obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Hyżne.
  2. Sprawy różne.

                                                                            Przewodniczący Komisji
                                                                            Edward Kołodziej