Konsultacje publiczne projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027