Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Lider Doliny Strugu informuje o planowanych zmianach w kryteriach wyboru operacji.


Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” planowane jest wprowadzenie zmian w kryteriach wyboru operacji.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://liderds.ostnet.pl/?p=1743#more-1743