OGŁOSZENIE - otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.:,,Razem sprzątamy naszą gminę - to nasz dom"