Zarządzenie nr 72/2021 Wójta Gminy Hyżne w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego