1

Wydarzenia


XIV Zlot Szlakiem Rodowodu Gen. Władysława Sikorskiego


XIV Zlot Szlakiem Rodowodu Gen. Władysława Sikorskiego
W dniu 2-3 lipca 2016 r. w Hyżnem odbył się XIV Zlot Szlakiem Rodowodu Gen. Władysława Sikorskiego – IV Rajd Rowerowy. Organizatorami XIV Zlotu Szlakiem Rodowodu Gen. Władysława Sikorskiego byli: Wójt Gminy Hyżne, Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Gminny Ośrodek Kultury w Hyżnem, honorowy patronat nad Rajdem objęli Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Wśród zaproszonych gości w uroczystościach uczestniczyli min. Wojewoda Podkarpacki – Pani Ewa Leniart, Marszałek Województwa Pan Stanisław Kruczek, Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Burmistrzowie z Gmin uczestniczących w projekcie -Węgier, Rumunii, Słowacji.

W ramach Programu „Europa dla obywateli” – „YEF – Youth for Europe’s Future” w imprezie uczestniczyli przedstawiciele: Gmina Ajak (Węgry), Partnerzy: Aheloy (Bułgaria), Farkaslaka (Rumunia), Hyżne (Polska) i Tiszacsernyo (Słowacja).

Rozpoczęcie IV Rajdu Rowerowego odbyło się przy placu Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego w Hyżnem o godz. 14.00. Obejmował on 16 – sto km trasę rowerową. Rywalizacja na trasie rajdu przebiegała w 2 grupach wiekowych: osoby do lat 16, osoby powyżej 16 roku. Każdych z uczestników z najlepszymi czasami w danej grupie wiekowej otrzymał okolicznościowe puchary, dyplomy. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali również okolicznościowe medale. Uroczyste zakończenie rajdu odbyło się o godzinie 16.30.

O godz. 18.30 wszyscy uczestnicy rajdu i zaproszeni goście mogli skorzystać z przejazdu Przeworską Kolejka Wąskotorową – Pogórzanin.

Msza święta, która odbyła się 3 lipca 2016r. o godz. 15.30 w Kościele Parafialnym pw. Narodzenia N.M.P. w Hyżnem rozpoczęła uroczystość obchodów rocznicy śmierci Gen. Władysława Sikorskiego. Następnie odbył się przemarsz kompanii honorowej, orkiestry wojskowej oraz pocztów sztandarowych na plac przy Szkole Podstawowej w Hyżnem im. Gen. Władysława Sikorskiego. Pod tablicą pamiątkową zostały złożone kwiaty. W części artystycznej można było zobaczyć program okolicznościowy przygotowany przez nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Hyżnem, a także występy innych zespołów z terenu naszej gminy. Zakończenie imprezy uświetniły zespoły min. BEATLES z Polkowic oraz Snapsz Band z Węgier.

Patronat medialny nad XIV Zlotem Szlakiem Rodowodu Gen. Władysława Sikorskiego – IV Rajdem Rowerowym objęło Polskie Radio Rzeszów, Nowiny oraz TVP 3 Rzeszów.