Wydarzenia


"Archipelag Skarbów"


W dniach 30-31 maja 2019 r. w ramach profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii został zrealizowany program "Archipelag Skarbów".

Jest to program profilaktyki zintegrowanej, oparty na badaniach naukowych oraz rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wzięło w nim udział ok. 160 uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu Gminy Hyżne oraz klasy trzecie Gimnazjum. Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii.

Realizatorem programu była Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II (www.wipjp2.pl). W ramach programu odbyło się również informacyjno-szkoleniowe spotkanie rady pedagogicznej oraz spotkanie dla rodziców.

Dziękujemy bardzo serdecznie młodzieży za aktywny udział i zaangażowanie !