Aktualności


Terminy przeprowadzania postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020