1

Wykaz numerów telefonów


Główne numery telefonów

Sekretariat: 17 23 045 60, 17 2295 002
Fax: 17 23 045 82, 17 2295 001

Numery bezpośrednie

Dział Telefon

Sekretariat
Stanisława Trzyna

17 23 045 60
Z-ca Wójta
Joanna Janina Błońska
17 23 045 83
17 22 95 005
Sekretarz
Krzysztof Wiśniewski
17 23 045 62
Budownictwo
Sabina Krzywonos
17 23 045 63
Informatyk
Tomasz Staszczak
17 23 045 63
Geodezja
Aneta Rybka
17 23 045 64
Inwestycje
Wioleta Czapla
17 23 045 65
Drogi, Inwestycje i Remonty
Beata Olbrycht
17 23 045 66
Inwestycje i Remonty
Tomasz Trzyna
17 23 045 66
Obsługa Rady, Działalność gosp.
Magdalena Buda
17 23 045 67
Skarbnik
Maria Walas
17 23 045 69
Administracja
Roman Dziopak
17 23 045 71
Archiwum, OC, ZK, OSP
Zbigniew Urbański
17 23 045 71
Księgowość budżetowa
Lucyna Trzyna
17 23 045 72
USC, Ewidencja ludności, Dowody osobiste, Kasa
Ewelina Mazur
17 23 045 73
Ochrona Środowiska
Renata Filip
17 23 045 74
Gospodarka odpadami
Edyta Bialic
17 23 045 74
Podatki
Dorota Pecka, Grażyna Pałac
17 23 045 75
Księgowość 
Jolanta Mołoń, Kinga Osypka
17 23 045 76
Oświata - GZEAS 17 23 045 77
Zamówienia publiczne i środki pozabudżetowe
Joanna Groszek
17 23 045 80