Skład komisji


  • Krzysztof Wiśniewski - Przewodniczący komisji
  • Magdalena Buda - Wiceprzewodniczący komisji
  • Ewa Gajda - Sekretarz komisji 
  • Janusz Łoza - Członek komisji            
  • Adam Flis - Członek komisji
  • Józef Sochacki - Członek komisji

Zarządzenie Nr 330/18 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hyżnem