Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2018-10-20 11:00:39

Gospodarka Odpadami

Informajca dla mieszkańców Gminy Hyżne

Gospodarka Komunalna w Błażowej informuje, że od 11 kwietnia 2017 r. w punktach są dostępne worki do gromadzenia odpadów z dodatkowym oznaczeniem "GMINA HYŻNE". Jednocześnie informujemy, że w porozumieniu z Gminą Hyżne od 1 czerwca 2017 r.podczas zbiórki będą odbierane worki wyłącznie posiadające dodatkowe oznaczenie, nie będą odbierane worki z oznaczeniem innych gmin lub bez oznaczenia.