Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2018-10-15 21:08:10

Wydarzenia

Plon 2016

 

W dniach 17-19 września 2016r. delegacja Gminy Hyżne na czele z Panią Wójt Krystyną Wojtyło, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem Antonim Ossolińskim oraz Orkiestrą Dętą z Dylągówki pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Ogorzelca na zaproszenie ,,Trockiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie” przebywała w Rudziszkach.

Przedstawiciele Gminy Hyżne wzięli udział w uroczystości dożynkowej, którą rozpoczęła Msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mszę celebrował ks. Tadeusz  Švedavičius. Następnie na placu przy kościele odbyła się kolejna część uroczystości dożynkowych.

Prezes Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL Pan Jarosław Narkiewicz przywitał przybyłych gości. Wójt Gminy Hyżne Pani Krystyna Wojtyło tradycyjnie wręczyła bochen polskiego chleba. W krótkich słowach przypomniała historię i więź jaka łączy Polskę i Litwę.

Dalszą część uroczystości uświetniły występy zespołów artystycznych. Na scenie zaprezentowały się: Orkiestra Dęta z Dylągówki, zespoły miasta Wilna, rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego. Uczestnicy mogli podziwiać wystawę darów jesieni, a także wziąć udział w warsztatach malowania pierników. Podczas święta odbyła się akcja oddawania krwi.

Następnego dnia w Trokach została podpisana umowa o oficjalnej współpracy partnerskiej pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Hyżnem i Pałacem Kultury w Trokach. Umowa została podpisana w języku polskim i litewskim. W imieniu  Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem podpisał dyr. Antoni Ossoliński, w imieniu Pałacu Kultury w Trokach dyr. Edvard Keizik.

Wierzymy, że współpraca będzie owocna dla pokoleń, przybliży nas jako dwa narody które łączy wspólna historia, a także przyniesie wiele korzyści dla obu stron.