Gmina Hyżne

e-mail: ug@hyzne.pl
www: hyzne.pl
Data wydruku: 2021-12-06 04:29:03

Organizacje pozarządowe i inne

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu Współpracy Gminy Hyżne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" za rok 2020